Tietosuojaseloste

Jungheinrich Lift Truck Oy sitoutuu toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin tai vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jungheinrich Lift Truck Oy on rekisterinpitäjänä tietoinen siitä, kuinka tärkeää henkilötietojesi luottamuksellinen käyttö on. Vakuutamme, että näillä verkkokaupan sivustoilla mahdollisesti keräämiämme henkilötietoja käsitellään yksinomaan tekemiesi tilausten toimittamiseksi sinulle.

Jungheinrich Lift Truck Oy käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lain ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tästä osiosta selviää kaikki sivuston käyttöehtoja, toimitusehtoja, maksutapoja sekä tietosuojaa koskevat asiat.

1. Keskeiset tietosuoja periaatteemme

Jungheinrich-profishop.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja teillä on mahdollisuus vaikuttaa tietojenne käsittelyyn: info@jungheinrich.fi

 

Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme asiakkaitamme heidän henkilö- ja yritystietojen käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity. Käyttääkseen Jungheinrich-profishop.fi:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, analytiikan avulla johdettuihin sekä verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin.

Tietoja käytetään:

 • Jungheinrich-profishop.fi verkkokaupan sekä asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Markkinoinnin sekä tuotesuositusten parantamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:

Jungheinrich Lift Truck Oy

Toimitusjohtaja:

Mika Laatikainen 

Ly numero:

1893988-4

Pääkonttori:

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Vaihde:

09 7599 330

3. Miten käytämme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja yksinomaan yhtiömme liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa. Jungheinrich Lift Truck Oy liiketoiminnan pääasiallisena tarkoituksena on trukkien myynti ja jakelu sekä varasto- ja materiaalivirtatekniikan palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen.

Yhtiön liiketoimintaan liittyvässä tarkoituksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä on myös Internet-sivuillamme käytettävissä olevien verkkolomakkeiden välityksellä meille lähettämiesi henkilötietojen käsittely esimerkiksi pyytämäsi materiaalin toimittamiseksi.

4. Minkälaisia tietoja keräämme?

Käyttäjästä itsestä antamat ja yritystä koskevat tunnistavat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja Y-tunnus (VAT-numero)
 • Laskutustiedot
 • Suostumuksella sijaintiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Yhteystiedot: kuten, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Palvelujen käytöstä saadut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Tuotearvostelut
 • Toimitustiedot
 • Jungheinrich-profishop.fi:n käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tunnisteet sekä tiedot

5. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme henkilö- ja yritystietojanne

 

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Jungheinrich-profishop.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksien parantamiseen sekä paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Asiakkuuksien ylläpitämiseen ja hallintaan
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun markkinoinnin ja sisällön tuottamiseen

 

Tietoja käsitellään Jungheinrich-profishop.fi:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen sekä sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

6. Ketkä käsittelevät tietojasi ja annetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Ainoastaan Jungheinrich-profishop.fi:n omilla työntekijöillä on pääsy asiakastietoihin, jonka seurauksena henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja niin turvallisesti kuin eettisesti.

Jungheinrich Lift Truck Oy käyttää ainoastaan luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan mahdollisesti siirtää kolmansille osapuolille. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimusvaiheissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

 

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Jungheinrich lift Truck Oy

Y-tunnus: 1893988-4

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

 

7. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilökohtaisia tietojanne säilytetään vain se tarvittava aika, jolla pystymme täyttämään tässä selosteessa kuvaamamme käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien nimissä, kuten kirjanpitoa ja yritysmarkkinointia koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja näiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä yritystä ja/tai ko. asiakasta koskevat yritystiedot/henkilötiedot voidaan joko poistaa tai anonymisoida Jungheinrich-profishop.fi:n järjestelmistä, jolloin tietoja ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita kerätyn tiedon pidempiaikaiselle säilyttämiselle, mm. seuraaviin lueteltuihin tarkoituksiin: kirjanpitoon, järjestelmien lokitietoihin sekä riittävien varmuuskopioiden ottamisiin.

 

8. Miten turvaamme tietosi?

Kaikki henkikö- ja yritystiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojen häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä tai miltä tahansa muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan ja noudatamme kaikissa henkilö- ja yritystietoja koskevissa käsittelyissä ja niiden suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen mukana tulleet vaatimukset.

 

9. Tietojen antamisen pakollisuus

Mikäli ette anna meille henkilö- ja yritystietoja tai salli niiden käsittelyä, mitä todennäköisimmin emme pysty palvelemaan teitä ja täyttämään jungheinrich-profishop.fi:n toiminnan tarkoitusta. Näin ollen, mikäli ette halua meidän käsittelevän tietojanne näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme ettette toimita meille mitään tietoja.

 

10. Miten käytämme evästeitä?

Verkkosivumme hyödyntävät Google Inc.:n ("Google") tarjoamaa verkkosivujen käytön arvioimiseen tarkoitettua Google Analytics -palvelua. Google Analytics -palvelu käyttää niin sanottuja evästeitä ("Cookies"). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti verkkosivujen käyttäjien tietokoneille ja jotka auttavat arvioimaan verkkosivujen käyttöä. Verkkosivuillamme käytettävien evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tiedon sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Nämä tiedot välittyvät automaattisesti Google Analytics -palvelun välityksellä Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Google käyttää mainittua informaatiota yksinomaan verkkosivujen käytön analysointiin sekä raporttien ja palveluiden tarjoamiseen Jungheinrich-konsernille verkkosivujen käytöstä. Google saattaa luovuttaa mainittuja tietoja myös kolmansille osapuolille, jos laki tätä edellyttää tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. Voit halutessasi estää Evästeiden käytön muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Huomaa kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä näitä verkkosivuja annat suostumuksesi edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

 

11. Oikeutesi ja vaikutuskeinosi

Asiakkaana teillä on oikeus saada pääsy teitä koskeviin henkilö- ja yritystietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös teitä koskevista yritys- ja henkilötiedoista. Pyytää itseänne koskevat henkilötietojen oikaisu tai poistaminen sekä tietyin edellytyksin pyytää rajoittamaan tai vastustaa henkilö- ja yritystietojenne käsittelyä.

 

12. Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit tehdä oikeuksianne koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee kuitenkin olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme pystyy todentamaan henkilöllisyytenne. Mikäli jostain syystä emme pysty poistamaan kaikkia teitä koskevia tietoja joiden säilyttämiseen Jungheinrich-profishop.fi:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme asiasta.

 

13. Tietosuojaselosteen mahdollinen päivittäminen

Lainsäädännön ja palveluiden kehityksen johdosta pidätämme oikeudet muuttaa tietosuojaselostetta. Kuitenkin merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille.

 

14. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Asiakaspalvelumme vastaa mieluisasti kysymyksiinne tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyen: info@jungheinrich.fi tai puhelimitse arkisin 08.00-16.00 välillä numerosta: 09 7599 330.

 

15. Tietojen käyttö

Jungheinrich Lift Truck Oy:n ylläpitämiin henkilörekistereihin sisältyy yhtiön asiakkaiden, työntekijöiden sekä yhteistyökumppanien henkilötietoja, joita käsitellään edellä mainitussa tarkoituksessa.